sila - weather, climate - le climat

Kalaallisut English français
Sita World le Monde
qaamat moon la lune
ulloriaq angalasoq planet la planète
ulloriaq / ullorissat star(s) étoile(s)
siqineq sun le soleil
tarraq / tarrat shadow, shade(s) ombre(s)
qitak sky le ciel
nuiaq / nuissat cloud(s) nuage(s)
iseriak
/ iseriaat
fog, mist le brouillard
/ les brumes
silaanaq l'air
anori(t) wind vent(s)
anorersuaq / anorersuit storm tempête(s)
kagdleq thunder le tonnerre
ingnaatdagiaq flash, lightning l'éclair
neriussaaq rainbow l'arc-en-ciel
sialuk / sialuit rain pluie(s)
alanngittaat umbrella le parapluie
aput / aputit [plur.] snow la neige
iloq / ilut [plur.] frost le gel
nataqqornaq
/ nataqqornat [plur.]
hail la grêle
siku / sikut [plur.] ice la glace


kiassuseq, nillissuseq
la température

Kalaallisut English français
issisiut(it) thermometer(s) thermomètre(s)
kiak hot, warm chaud
issi cold froid
nillataartoq,
nillertikkiartorpoq
cool frais