pinngortitaq - la nature

Kalaallisut English français
nunaat earth
ground, soil
la terre
le sol
marraq clay l'argile
mangaannartoq,
maqulluk, maralluk
mud la boue
pujualak / pujualaat,
pujoralak / pujoralaat
dust poussière(s)
ivigaq grass l'herbe
inussugaq, inussukkiaq hay stack la meule de foin
niulutaq / niuluttat root(s) racine(s)
mulequt(it),
piloqut(it),
pilutaq / piluttat
leaf / leaves feuille(s)
naasoq / naasut plant(s) plante(s)
naasoq / naasut,
sikkersoq / sikkersut,
asorut(it)
flower(s) fleur(s)
ruusa la rose
orpiliassaq
/ orpiliassat
fir(s), evergreen sapin(s)
sallilikkiassaq
/ sallilikkiassat
pine(s) pin(s)
qisuk / qisuit tree(s) arbre(s)
orpippalik / orpippallit forest(s), woods forêt(s), bois
ikumatitaq
ikualavoq
fire
conflagration, flames
le feu
l'incendie, les flammes
smoke la fumée
arsat ashes les cendres
volcano le volcan
qaqqaq / qaqqat mountain(s) montagne(s)
portusooq,
qutsissoq, qattuneq,
majuariaq, majorajaaq
hill la colline
qangattaq, qaarusuk,
pulattaqqavik
cave la caverne, grotte
kooroq, qooroq, naqerloq,
qooqqersimaneq
valley la vallée
saput(it) dam(s) barrage(s)
qorlortoq / qorlortut waterfall chute(s) d'eau,
cascade(s)
taseq / tatsit lake(s) lac(s)
taseraq / taseqqat pool, pond(s) étang(s)
marski(t) swamp, marsh(es) marais, marécage(s)
masarsuk / masarsuit [plur.] grassland, meadow la prairie, le pré
narsaq / narsat plain(s) plaine(s)
narsaat(it) field(s) champ(s)
aserorterivik
/ aserorteriviit
mill(s) moulin(s)
aserorterisoq
/ aserorterisut
miller(s) meunier(s)
imiliaq / imiliat,
immersagaq / immersakkat
water well(s) le/les puits
ikaartarfik / ikaartarfiit,
naalakkersuisarfik
/ naalakkersuisarfiit
bridge(s) pont(s)
kuuk / kuuit,
kuussuaq / kuussuit
river(s) rivière(s), fleuve(s)
imavik / imaviit,
imarsuaq / imarsuit
ocean(s) océan(s)
imaq / imat, immat sea(s) mer(s)
pussugutit(it),
qeqquaq / qeqqussat
seaweed(s) algue(s)
malik / mallit,
malliukkaaq / malliukkaat
sea wave(s) vague(s)
qapuk, qajorlak foam l'écume
aalaq, pujorak steam, vapor la vapeur
qeqertaq / qeqertat island(s) île(s)
beach la plage
nunataasaq l'oasis
inuilaq / inuilat,
inoqajuitsoq,
puilasuitsoq
desert(s) désert(s)
ippik / ippiit dune(s) "
siorat sand le sable
tuapak / tuapaat,
ujaraaraq / ujaraaqqat
pebble(s) galet(s)
ujarak / ujaqqat stone(s) pierre(s)
qaarsoq / qaarsut,
ikkarluk / ikkarluit
rock(s) roche(s), rocher(s)
maarmori marble le marbre
aligoqqik / aligoqqiit,
diamanti
diamond(s) diamant(s)
kutsuusaq, sukkuusaq amber l'ambre
aamarsuit, aamaruutissat
aamarsuarsiorfik
coal
coal mine
le charbon
la mine de charbon
uulia oil, (petroleum) le pétrole
gassi(t) gas(es) le/les gaz
saffiugaq / saffiukkat metal(s) le métal / les métaux
aqerloq lead le plomb
qillertoraq,
qillertoramineq
tin l'étain
savimineq,
saffiugassaq
iron le fer
sisak steel l'acier
sølvi silver l'argent
kanngussak
kanngussassarsiorfik
copper
copper mine
le cuivre
la mine de cuivre
kuulti
kuultisiorfik
gold
gold mine
l'or
la mine d'or